Palmemordet

Mordplatsvittnena

1. Anders Björkman 

2. Järfälla Taxi: Anders Delsborn, Charlotte Liljedahl, Ingrid Sjödin, Ann-Charlott Holmgren 

3. Bil: Leif Ljungqvist, Jan Andersson 

4. Bil: Inge Morelius, Susanne Larsson, Sven-Erik Rolfart 

5. Bil: Jan-Åke Svensson 

6. Helena Lähde 

7. Carina Pettersson, Sirpa Lindgren 

8. Christina Vallin, Per Vallin 

9. Bil: Jan Nilsson 

10. Rytterstål, Karlsson 

11. Enoksson, Blomqvist 

12. Bil: Åke Larsson, Anna Haage, Karin Johansson, Elisabeth Johansson, Cecilia Andersson 

13. Bil: Palm 

(14.) Bil: Johansson + passagerare (ej fastställd position) 

(15.) Engström/Skandiamannen (ej fastställd position) 

16. L.J.