Palmemordet

Förhör med Lars J. i samband med åtalet mot Christer Pettersson, augusti, 1989.

 

Protokoll fört vid förhör med

Jxxxxxxn, Lars, 600926-xxxx

Förhörsledare: krinsp Lennart Gustavsson

Förhöret hållet måndagen den 28 augusti 1989 med början klockan 09.05.

Fortsättningsvis i detta förhör kommer Lars Jxxxxxxn att kallas med sitt

förnamn Lars. Lars även delgiven att detta förhör tillgår på så sätt att

undertecknad kriminalinspektör kontinuerligt under förhörets gång läser i Lars berättelse. Lars uppmanas att eventuellt korrigera de feli inläsningen som undertecknad gör.

Lars Jxxxxxxn delgiven att han skall höras upplysningsvis 1 Palmeutredningen. Och detta i avseende i kompletterande uppgifter.

 Lars berättar inledningsvis att han växte upp i Rotebro tillsammans med fyra barn i familjen. Lars bodde hemma hos sina föräldrar. Hösten 1980 närmare bestämt i november uppger Lars att han flyttade till sin syster Barbros lagenhet .1 denna lägenhet bodde Lars ensam fram till september 1981. Vid denna tidpunkt runt början av 1980, jobbade Lars i kommunhuset, beläget i Sollentuna centrum. Lars var tryckeribiträde på Kommuntryckeriet.

I detta skede i förhöret kommer kriminalinspektören Ture Johansson in på rummet' Johansson kommer fortsättningsvis vara förhörsvittne i förhöret, och klockan a. 09.15.

I september 1981 flyttade Lars . Lars flyttade då till ett kollektivt boende i en villa . . Lars bodde i det här kollektivet fram till december 1983. Under den har tiden arbetade Lars i Kommunhuset som tryckeribiträde.

Någon gång runt december 1983, i årsskiftet med 1984, uppger Lars att han hade tröttnat på att bo i kollektiv och flyttade då hem till sina föräldrar . Vad Lars minns ar att han bodde hemma hos föräldrarna fram till januari 1984. Lars fortsatte sitt jobb som tryckeribiträde i Sollentuna kommun. Den 1 februari 1984 uppger Lars att han flyttade in som inneboende hos en kamrat . Lars bodde då inneboende . På denna adress bodde Lars fram till juni 1985. Februari 1985 uppger Lars att han gjorde vapenfri tjänst hos Socialstyrelsen . Han muckade därifrån i december 1985. Under denna tid säger sig Lars haft kvar sin anställning som tryckeribiträde på Sollentuna kommun.

Den 1 juli 1985 fick Lars för första gången sin egen lagenhet. . Lars uppger att han bodde ensam på adressen, fram till januari 1986 hade Lars sin anställning kvar på Sollentuna kommun som tryckeribiträde. 1 januari 1986 började Lars ett nytt jobb på Sollentuna kommun. Han anställdes då på Fastighetskontoret . Lars huvudsakliga arbetssysselsättning säger han var sorteringsarbete. Lars hade denne anställning fram till Januari 1987. Under den här tiden uppger Lars att han bodde ensam, var så kallad ungkarl, och hade ingen inneboende i lägenheten. Lars tillfrågas utav förhörsledaren vad har hade for eventuella hobbies eller intressen under åren 1985-86. På detta uppger Lars att han inte har haft någon direkt hobby och ej varit direkt idrottsintresserad. Lars berättar helt spontant att han brukade träffa sina kompisar inne i centrala Stockholm och ga på någon restaurang.

Lars berättar vidare att under åren 1985-86 var hans bästa kompisar Johan och Anette, vilka han ofta a besökte. Lars berättar vidare att det var dom han gick ut med ofta. Lars tillfrågas även var dom här Johan och Anette bodde. På detta uppger Lars att han inte riktigt minns men att det var i en söderförort söder om Stockholm.

Beträffande den 28 februari 1986 så uppger Lars att han under dagen jobbade som vanligt på fastighetskontoret i Edsberg. På kvällen hade han bestämt med sina vänner Johan och Anette att dom skulle träffas på krogen Tre Backar, belägen på Tegnergatan 12 i Stockholm. Vad Lars minns vid förhörstillfället är att han troligtvis kom till krogen Tre Backar runt 20.00-20.30-tiden. När Lars kommer till Tre Backar så har redan Johan och Anette infunnit sig på krogen. Lars tillfrågas vidare hur han åkte in till centrala Stockholm den här aktuella kvällen den 28 februari 1986. Lars uppger att han inte har någon direkt minnesbild av hur han åkte men han säger att det finns två alternativ. Dessa två alternativ ar att han har tagit pendeltåget från Sollentuna in till Stockholms central.

Alternativ två säger Lars kan vara att han har tagit buss , gått av bussen vid Mörby tunnelbana och åkt tunnelbanan vidare in till Stockholms Central. Lars berättar vidare att når han kom till Stockholms Central bytte han tunnelbanelinje och åkte med tunnelbanan till station Rådmansgatan. Därifrån promenerade Lars ensam fram till krogen Tre Backar på Tegnergatan 12. Lars tillfrågas vilken av uppgångarna på Rådmansgatans tunnelbanestation han gick upp den aktuella kvällen. På detta svarar Lars att han år ganska säker på att han gick upp  på den södra uppgången vilken leder upp på Sveavägen. Det ar alltså den uppgången som ligger närmast mordplatsen på Sveavägen, Sveavägens östra sida.

Lars tillfrågas om det var någon eventuell bekant eller om det var någonting som hände under den här färden mellan Sollentuna och krogen Tre Backar. På detta svarar Lars att han har ingen minnesbild av att något speciellt skulle ha inträffat. Han säger sig inte minnas om han har träffat någon bekant. Lars uttrycker det såsom att det var en vanlig så kallad "rutinresa". Lars säger att han ofta vid den har tidpunkten besökte den här restaurangen och träffade sina vänner och bekanta.

Väl framme på restaurangen Tre Backar uppger Lars att klockan är någon gång runt 20.30. Inne i restaurangen träffar Lars sina vänner Johan och Anette. Dom tillbringar kvällen inne i restaurangens lokaliteter och då företrädesvis i musiklokalen vilken är belägen längst ner i källaren.

Under det här besöket på krogen berättar Lars att han umgicks med Johan och Anette. Lars uppger att han under kvällen konsumerade troligtvis två stycken 6:or portvin. Lars säger sig inte ha druckit någon mer alkohol under den här kvällen. Lars säger sig inte ha blivit direkt alkoholpåverkad utan att han säger att han var lite "rogivande".

Lars säger sig minnas att det hände ingenting speciellt under kvällen på restaurangen utan det var som vanligt, glad musik och trevlig publik. Runt 23.00tiden, strax innan säger Lars, så lämnade hans vänner Johan och Anette lokalen. Johan och Anette skulle åka hem. Lars berättar vidare att han själv befinner sig kvar på restaurangen fram till 23.17.

Att Lars ar så säker på tidsangivelsen för att han säger att han den aktuella kvällen tittade på en klocka som finns inne i restaurangens lokaler. Klockan visade då 23.17 och Lars höll just på att ta på sig sina ytterkläder då han skulle lämna lokalen och sag att klockan var 23.17. Lars lämnade restaurangen ensam. Vad som händer sedan, vad Lars blir vittne till, vill Lars hänvisa till vad han har sagt i tidigare förhör som är hållet med honom och vad han har sagt i Stockholms Tingsrätt beträffande mordet på Olof Palme. Lars säger att det han minns från den har kvällen och det han såg och hörde, är vad han har sagt dels i tidigare förhör och vad han sa i Tingsrätten i Stockholm då han var kallad som vittne.

Klockan ar nu 10.10 och vi tar en kortare paus.

Förhöret återupptas och kriminalinspektör Ture Johansson övertar nu förhörs ledarrollen medan Lennart Gustavsson blir förhörsvittne.

Lars uppger att han i stort sett dagligdags har besökt Sollentunacentrum, då han sedan 1978 har jobbat i kommunens regi. Med undantag av en kortare period mellan februari 1985 till december 1985 då han gjorde sin vapenfria militärtjänstgöring vid Socialstyrelsen på Karlavägen har han dagligdags vistats i Sollentuna centrum. Även under denna tid då han gjorde sin militärtjänst klev han av pendeltåget vid Sollentuna centrum och besökte således centrumet med jämna mellanrum.

På direkt fråga från förhörsledaren om Lars vet vilken person som ar dömd i Tingsrätten för mordet på statsminister Olof Palme så svarar Lars att han mycket väl vet vilken denne person är och att han i massmedia har kunnat läsa och se att det är en person vid namn Christer Pettersson.

Lars uppger att han sedan 1984 har kunnat observera denna Christer Pettersson företrädesvis i Sollentuna centrum men även i Rotebro. Lars säger att han har kunnat observera Christer i kretsen kring missbrukare i Sollentuna centrum.

Christer har pa något sätt utmärkt sig och Lars har lagt märke till honom. Lars har fått den uppfattningen att Christer är en person som ej ar stabil i humöret. Lars tycker att Christer väcker obehagskänslor och når dom kommer på kollisionskurs så går gärna Lars en omväg. Lars förknippar Christer med våldsamheter, dock utan att själv ha blivit vittne till att Christer har visat tendenser åt det hållet.

Lars uppger att han fick vetskap om att det ar Christer Pettersson som ar dömd for mordet på statsminister Olof Palme, i Tingsratten i samband med häktningen utav Christer. Han fick informationen via en bekant som han ej minns namnet på vid förhörstillfallet.

Lars även tillfrågad om han har jobbat tillsammans med denna Christer eller har blivit tilltalad eller själv tagit kontakt med Christer. Lars uppger att han aldrig har jobbat tillsammans med Christer och ej heller kommit i diskussion med Christer.

Lars uppger att han cirka femtio gånger har stött på Christer i olika sammanhang och då framför allt i Sollentuna centrum men även i Rotebro centrum där han har släkt som ar bosatt. Lars beskriver Christer som följer. Cirka 170-180 centimeter lång och kraftigt byggd. Kraftigt mörkt hår, normallångt och i linje med öronen. Beträffande mustasch sa minns ej Lars om Christer har burit detta vid observationstillfällena. Beträffande skägg sa har han inget minne av attChrister har haft det, och glasögon likaså. Lars ombeds att eventuellt peka på några detaljer i Christers utseende, och Lars beskriver då Christers helhetsintryck såsom ge intryck utav att Christer ar farlig. Lars uppger att Christer har "ett grymt utseende". Detta helhetsintryck innefattar även en bild utav Christer såsom vara en person med ett instabilt humör och som kan växla till aggression från en sekund till en annan. Detta har dock ej Lars kunnat konstatera då han observerat Christer utan det år spekulationer och då en bild han får utav Christer når han ser honom.

Beträffande Christers kläder så har Lars svårt att i detalj kunna redogöra for hur Christer går klädd. Men han kan i alla fall saga att han inte är snobbigt kladd och att han mer är åt det slarviga hållet.

Beträffande eventuella attiraljer som denne Christer bar på då han observerades i nämnda centrum uppger Lars att axelremsväska hade Christer med sig vid något tillfälle, och han kan specifikt peka på en situation som inträffade vid Rotebro station. Situationen inträffade troligtvis efter mordet och den bygger då på att Christer skulle "planka" in på pendeltågsområdet och då lade ifrån sig väskan på pendeltagsområdet medan han själv klättrade över stängslet. Lars beskriver denna väska såsom vara mörk till färgen, troligtvis brun alternativt svart. Det kanske skall tilläggas att Lars ofta besökt Rotebro, då med anledning av att han har släkt boende där.

Lars tillfrågad om hur han har sett Christer röra sig, och uppger då att han har sett när Christer går samt står och eventuellt även när han springer. Beträffande hur Christer går uppger Lars att han oftast rörde sig på ett lufsande sätt men även i vissa situationer kunde sträcka upp sig och föra sig på ett kaxigt sätt. Beträffande om Christer rörde sig med yviga gester eller om han hade ett stramt beteende, så uppger Lars att det troligtvis var en kombination.

På specifik fråga från förhörsledaren tillfrågas Lars om han har sett Christer så att säga från alla vinklar i centrumet. Lars uppger på denna fråga att han åtminstone har sett Christer framifrån samt från sidan. Han år dock osäker på om han sett honom, så att säga Christers rygg. Lars tillfrågades om han kunde känna igen Christer på avstånd då han observerade honom inne i Sollentuna centrum, och Lars uppger då att man på hans gester och sätt att röra sig kunde näst intill riktighet kunna konstatera att det var Christer men att man fick detta bekräftat då man observerade hans ansikte på närmare håll.

Lars tillfrågad om han skulle kunna igenkänna Christer på avstånd även då Christer satt ner till exempel på en bänk, och Lars uppger då att han troligtvis skulle kunna ana sig till att det var Christer men att han fick detta bekräftat så att säga när han kom närmare och såg Christers ansikte.

Lars tillfrågas om det var särskilt i Christers sätt att röra sig och hans övriga sätt att föra sig som gjorde att man kunde särskilja honom från dom övriga butikskunderna i centrum. Lars uppger att Christer särskilde sig från butikskunderna och att han rörde sig som en så att säga missbrukare och man kunde se att han tillhörde A-lagskretsen. Kontentan av detta blir att Lars med största sannolikhet kunde se att det var Christer som rörde sig i centrum.

Lars tillfrågad om han har sett Christer i andra miljöer än centrummiljöer och eventuellt i annan belysning an den ordinära centrumbelysningen. Lars uppger att han inte vad han minns har sett Christer i sådan miljöer eller sådan belysning som avviker från centrumbelysningen.

I Med anledning av föregående fråga då Lars tillfrågas om han har sett Christer : i någon annan miljö eller belysning rörande, förutom då centrumbebyggelsen, så säger Lars spontant att en journalist som har pratat med Lars har nämnt att Lars och Christer har suttit på samma pizzeria, och denna information hade då journalisten då fått från en värdinna som han pratat med på nämnda pizzeria.

Beträffande detta så skrev journalisten som var verksam på Aftonbladet, alternativt Expressen, en artikel som publicerades december 1988.

Då detta möte eller så att såga situation, där Lars och Christer finns i samma lokal sker detta på en pizzeria belägen i Rotebro centrum. Denna pizzeria är numera nedlagd.

Lars vill dock poängtera att han ej har något minne av att han befunnit sig på denna pizzeria tillsammans med Christer.

Lars tillfrågad om han är bekant med någon eller känner till någon person i Christers umgängeskrets som vistats nere i Sollentuna centrum, alternativt Rotebro. Lars uppger då att det finns en person i denna krets som kallas for Hågge som han har pratat med till och från sedan 1984. Första gången de träffades var vid Helenelunds pendeltågsstation och det var Hågge som tog kontakt med Lars.

Vid samtliga övriga tillfallen då de stött på varandra nere 1 centrum ar det Hågge som har tagit kontakt med Lars. Kontakterna har skett företrädesvis före mordet men Lars poängterar att Hågge for cirka två veckor sedan, då räknat från förhörstillfället, skrek till Lars i Sollentuna centrum: "Det är for jävligt att du har angivit Pettersson". På direkt fråga från förhörsledaren om Lars efter mordet har pratat med Hågge om detta sa uppger Lars att så ej är fallet. Dom har inte haft någon som helst kontakt efter mordet, förutom då detta tillfälle då Hågge anklagar Lars för att ha angivit Pettersson. Korrigering till det som citerats ovan beträffande vad Hågge skriker till Lars i Sollentuna centrum. Lars uppger att hela namnet nämndes når Hågge skriker nämnda citat, och då skrek således Hågge: "Det är for Jävligt att du har angivit Christer Pettersson", och det framgick klart för Lars att den Christer Pettersson som Hågge menade var den som i Tingsrätten är dömd för mordet på statsminister Olof Palme.

 

Vi tar en kortare paus i förhöret och klockan är nu 11.15.

 

Bandbyte. Bandbytet beror på att vi haft lite tekniska bekymmer med bandet, det har stannat helt utan anledning, därav bandbytet.

Lars uppger spontant då förhöret återupptas klockan 1 1.21, att den kommentar som Hågge fälide i Sollentuna centrum kan ha varit även: "Du ska ge fan i att angiva Christer Pettersson". Något av dessa två alternativ till kommentar var det som Hågge skrek till Lars i Sollentuna centrum för cirka två veckor sedan.

Lars tillfrågas om det är någon mer i kretsen kring Christer Pettersson som han känner till namn eller utseende. Lars uppger att så ej är fallet. Hågge ar den enda som han har haft verbal kontakt med av det gäng som vistas nere i Sollentuna centrum, och Christer Pettersson är den enda förutom Hågge som han igenkänner till person. Lars tillägger att han troligtvis känner igen en igen ytterligare en del av de personer som vistats i kretsen av A-lagare nere i Sollentuna centrum, men kan dom ej till namn och har ej tilltalat dem vid något tillfälle.

Lars aven tillfrågad om det är någon person i Palmeutredningen som han till namn igenkänner såsom vara någon person han känner eller som han sett i någon specifik situation. Lars säger att så ej ar fallet utan Hågge är den som han till namn och utseende känner igen i Palmeutredningen.

Beträffande en fråga som ligger utanför det ämnesområde som tidigare diskuterats, tillfrågas Lars om han är bekant med någon eller eventuellt igenkänner någon person såsom vara anställd i Skandiahuset på Sveavägen. Lars uppger att han ar bekant med en flicka som tidigare nämnts i förhöret vid namn Anette, det vill saga den Anette som känner Johan . Lars uppger att Anette jobbade där tiden 1985-86 cirka.

 

Vi övergår till konferensförhör.

 

F = Förhörsledare

 

J = JXXXXXXn, Lars

 

 

F. Vi har tidigare i förhöret berört Christer Pettersson och hans satt att röra sig och hans sått att vara. Du har kunnat tala om for oss att du sedan -84 har observerat Christer Pettersson i Sollentuna centrum och att du även på håll ganska lätt igenkänner Christer Pettersson. Det jag vill fråga dig om nu Lars är om den här personen som du observerar när du mordkvällen befinner dig på Tunnelgatan, om denne person kan vara identisk med den Christer Pettersson vi i förhöret har berört?

J. Ja, jag har hittills inte gjort några sammankopplingar med den nu dömde och den person jag såg. Det ligger inom möjlighetens gräns att det är, men jag kan tyvärr inte säga bestämt om det är han eller inte eller om det ar någon annan.

F. Kan du nämna någon detalj i signalementet på Christer Pettersson som i så fall skulle överensstämma med den man du observerade den 28 februari 1986?

J. Ja, det skulle kunna va den har framåtlutande lite lufsigt-, lufsigheten. Lite lufsiga stilen.

F. Du har tidigare sagt att du ganska lått igenkänner Christer nere då han befinner sig i Sollentuna centrum, är det inte rimligt att du skulle känna igen honom även den här kvällen då 1986, då med baktanke att du har sett honom cirka femtio gånger tidigare?

J. Ja, det verkar ju rimligt men jag har inte alls kopplat ihop dessa två.

F. Ja Lars, det ar Lennart Gustavsson som ställer en fråga nu. Jag undrar, det är inte så Lars att du känner rädsla inför Christer Pettersson och att det är därför du inte vågar tala om att det år honom du har sett den 28 februari 1986 på Tunnelgatan?

J. Ja, det kan stämma att jag känner rädsla inför honom men det år inte därför jag undviker att göra nån bestämd identifikation. Jag vill bara undvika att säga nåt bestämt då.

F. Det är inte så att du har blivit hotad vid nåt annat tillfälle av någon kamrat i kretsen kring denne Christer Pettersson?

J. Jo, det har väl hänt att jag har blivit hotad.

F. Du har tidigare nämnt att Hågge har uttalat hotelser, år det någon annan person som har nämnt några hot?

J. Det var nan individ i februari som sa att jag lag lite jävligt taskigt till.

F, I vilket sammanhang framfördes det hotet, var det ett verbalt hot eller kom det skriftligen?

J. Nä, det var ett verbalt hot.

F. Träffade du personen öga mot öga eller talades du vid per telefon med denne person?

J. Det var öga mot öga. 

F. Vad heter den har personen?

J. Inte den blekaste aning.

F. När mötte du honom och i vilket sammanhang?

J. Ja, det var i mitten av februari 89 som jag vart inne på-, jag hade kommit ut ifrån systembolaget då kom det fram en kille och ställde sig tätt intill mig och med låg röst säger att att jag ligger jävligt risigt till, och hänvisar till en-, och så säger han att han känner igen mig från en bild i en artikel som publicerades i december 88.

F. Drog du direkt slutsatsen då att han berörde ditt vittnesmål i Palmerättegången?

J. Han hänsyftade helt klart min roll i Petterssons  och min roll vid vittnet-, som vittne och min eventuella-, och samband med Pettersson då.

F. Nämnde han namnet Christer Pettersson?

J. Nej han nämnde inte det namnet men i och med att han hänvisar till en artikel december 88 där jag råkar vara i samma-, finnas i samma artikel som Pettersson.

F. Förknippar du den har personen med Petterssons gäng nere i Sollentuna centrum eller hur beskriver du personen ifråga?

J. Ja jag hade-, jag antar att denna person som i februari, hörde till samma gäng.

F. Kan man beskriva honom såsom vara en missbrukare?

J. Jag vet inte, ja jag-, jag-, jag har gjort det antagandet.

F. Grundar du det på hans sått att vara och eventuellt då att han förtärde alkohol?

J. Nä, hela hans-, hela intrycket.

F. Helhetsintrycket således.

 

 

Slut på konferensförhör.

 

 

Fortsättning på konferensförhör.

 

 

F. Om det skulle varit Christer Pettersson som sprang uppför trapporna och som du observerade 28 februari 1986, är det då rimligt att du skulle kanna igen honom då på grundval av vad du har sagt tidigare om att du igenkänner honom dagligdags?

J. Jag har tänkt på det där och jag tycker nog att jag borde gjort en koppling med detta, jag borde känt igen hans stil uppe vid Tunnelgatan i Stockholm. Pettersson är-, efteråt då-, eller i samband häktning och rättegång så borde jag ha gjort en koppling mellan dessa två, men det hade jag inte kunnat göra.

F. Det du säger är att du inte förknippar den mannen som springer i trappan med Christer Pettersson men du kan heller inte utesluta att det kan vara han?

J. Jag kan-, jag kan heller inte utesluta det heller.

F. Det finns alltså delar i hans rörelsemönster som du igenkänner från Christer?

J. Det finns-, det finns gemensamma rörelsemönster.

F. Tanker du då som du tidigare nämnt på den har lufsande stilen?

J. Ja, speciellt det ja, och framåtlutad stil.

F. Och jag ska även fråga dig då, år det så att du ar såpass rådd for Christer att du inte vågar saga att det är han du har sett i trappan på Tunnelgatan den 28e februari 1986?

J. Det finns att Jag kan vara rädd men jag skulle-, ifall jag hade känt igen Pettersson som killen på Tunnelgatan så skulle jag ha sagt det då.

 

 

Konferensförhör återupptas.

 

 

F. Och jag frågar dig Lars, du har i tidigare förhör uppgett avståndet som är mellan din observationsplats och mannen som flyr uppför trappan. Kan du i dagens läge ge någon-, något exakt metertal på avståndet mellan dig och mannen som flyr?

J. Näe, inte nåt exakt meterantal, men jag skulle gissa detta rums längd cirka.

F. Och då ska väl jag tillägga då att rummet år cirka fyra, alternativt fem meter i sin längd och en följdfråga blir då, normalt sett när du observerar Christer Pettersson på ett avstånd av 4-5 meter, kan du då direkt konstatera att det är Christer du ser?

J. Jaa, i normala fall skulle jag kunna kanna igen Pettersson på detta avstånd.

F. Men just den här kvällen den 28 februari kan du inte känna igen Christer på detta avstånd?

J. Nej.

F. Du kan inte uppge vilken person du såg springa uppför trappan?

J. För min del så är det-, för min del så är det en okänd person.

 

 

Slut på konferensförhör.

 

Lars även tillfrågad om den flyende mannen och Lars hade ögonkontakt vid något tillfälle, och Lars säger da att når mannen hann upp for trappan och stod på översta trappavsatsen så gjorde han en snabb titt bakåt och borde ha sett Lars stående vid nedre delen av trappan. Att mannen skulle kanna igen Lars år dock inte troligt med anledning av ljusförhållande och avstånd.

Lars tillfrågad beträffande vad han tidigare nämnt i tidigare förhör rörande att mannen ifråga bar en keps. Lars uppger att han år ganska säker på att mannen bar en keps. En följdfråga till Lars blir då, om han i Sollentuna centrum vid något tillfälle sett Christer Pettersson bärandes keps. Lars uppger att så ej är fallet. I samband med förhandlingen i tingsrätten i Palmeutredningen så kunde konstateras att Jxxxxxxn under den tid han vittnade ej vid något tillfälle tog ögon kontakt med Christer Pettersson. Förhörsledaren ståller på grundval av detta frågan om Jxxxxxxn på något sätt känner rädsla för Christer och att det var

därför han undvek att ta ögonkontakt med Christer. Lars uppger att han var rädd att han skulle bli såpass nervös om han tog ögonkontakt med Christer att han ej skulle kunna genomföra vittnesmålet. Lars poängterar att det kanske kunde ha en psykologisk verkan att ej titta på Christer av det faktumet att då eventuellt då Christer släpps ut att han ej skulle känna igen Lars.

Lars tillfrågad om det ar någonting som han tycker att vi bör komplettera

utredningen med, det vill saga någonting som ej har tagits upp på nämnda förhör, och han nämner då att i samband med färden hem den 28 februari 1986 så sammanstrålar han, eller träffar en kamrat med namn Lars X . Detta namn har Lars ej tidigare nämnt i utredningen. Lars uppger att han mötte denne bekant vid Stockholms central vid cirka 00.15-tiden. Beträffande denna person är det inget speciellt utan Lars nämner bara honom för att ge en helhetsbild av hur hans dag och kväll tog sig ut den 28 februari 1986.

 

 

F = Förhörsledare

 

J = Jxxxxxxn, Lars

 

F. Da ska Jag fråga dig Lars, du har suttit med och lyssnat nu på vad vi har indikterat under förhöret hår. år det så att förhöret har tillgått under såna former att vi kan godkänna själva förhöret?

J. Ja, det har det gjort.

F. Är det så att det som är indikterat på bandet under förhörets gång är korrekt eller är det någonting som du vill korrigera eller komplettera?

J. Jag anser att det ar korrekt.

F. Då tackar vi for det och klockan år nu 13.55, och du har åven fått ta del av det indikterade på bandet och godkänner således i utskrivet skick, ar det korrekt?

J. Ja.

 

Korrigering av förhörets sluttid, skall vara 12.55 den 28 augusti 1989.

 

Stockholm som ovan

 

 

Lennart Gustavsson      Ture Johansson

Krinsp.                            Krinsp.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stort tack! 

Stort tack till Flashbackanvändaren "Herr_R" som bistått med materialet.